Xin chào! Tôi là

ĐÀO THỊ THANH TÂM

Học Vấn: Đại học Dược Hà Nội

Niên khoá 2012 – 2017

Kinh nghiệm làm việc

“Mỗi con người đều là thực thể tuyệt vời nhất của tạo hóa, khi bạn chưa khai phá được tiềm năng của bản thân, tôi ở đây để khiến bạn tỏa sáng”

KỸ NĂNG