Xin chào! Tôi là

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Học Vấn: Dược sĩ – Trường Đại học Y dược Thái Nguyên

Niên khoá 2017 – 2022

Kinh nghiệm làm việc

” Nếu bạn không thể làm Mặt trời thì cũng đừng làm một đám mây”

KỸ NĂNG