Xin chào! Tôi là

NHỮ THỊ THẢO

Học Vấn: Bác sĩ YHCT – trường Đại học Y Hà Nội

Niên khoá 2016 – 2022

Kinh nghiệm làm việc

” Người không bao giờ mắc sai lầm là người không bao giờ thử những điều mới.”

KỸ NĂNG