Xin chào! Tôi là

PHAN THỊ HUYỀN TRANG

Học Vấn: Trường Đại học Thành Đô – khoa Y dược

Niên khoá 2016 – 2021

Kinh nghiệm làm việc

“‘Sự sáng tạo đòi hỏi phải có can đảm để buông tay khỏi những điều chắc chắn” – Erich Fromm

KỸ NĂNG