Xin chào! Tôi là

TỐNG THỊ THU HÀ

Học Vấn: Trường Cao Đẳng Y Tế Thanh Hóa

Niên khoá 2016 – 2019

Kinh nghiệm làm việc

“Sống để trao đi giá trị, dùng sức lực tuổi trẻ để không ngừng học hỏi, không ngừng cống hiến”

KỸ NĂNG