[section label=”Thông tin”] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″ animate=”blurIn”]

Xin chào! Tôi là

TỐNG THỊ THU HÀ

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [/col] [/row] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”] [ux_image id=”395″ image_size=”original” height=”100%” image_hover=”zoom-long” depth=”1″ depth_hover=”5″] [row_inner] [col_inner span__sm=”12″ align=”center” animate=”fadeInUp”] [button text=”Liên hệ tôi” size=”small” depth_hover=”5″ icon=”icon-phone” link=”tel: 0393701717″ target=”_blank”] [button text=”Email” size=”small” depth_hover=”5″ icon=”icon-envelop” link=”thu22ha06@gmail.com” target=”_blank”] [button text=”Facebook” size=”small” depth_hover=”5″ icon=”icon-facebook” link=”https://www.facebook.com/thu22ha06″ target=”_blank”] [button text=”CV” size=”small” depth_hover=”5″ icon=”icon-user” target=”_blank”] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

Học Vấn: Trường Cao Đẳng Y Tế Thanh Hóa

Niên khoá 2016 – 2019

Kinh nghiệm làm việc

[row_inner style=”small”] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″ padding=”5px 0px 0px 0px” depth_hover=”5″] [featured_box img=”444″ pos=”left” tooltip=”Xây dựng các nền tảng digital về xương khớp, lên kế hoạch content và seeding tạo tài nguyên cho nền tảng.”]

Thực tập sinh Marketing

St.Andrews Việt Nam

06/2021 – nay

[/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″ padding=”5px 0px 0px 0px” depth_hover=”5″] [featured_box img=”444″ pos=”left” tooltip=”Tăng hiện diện thương hiệu, quản lý truyền thông tại các nền tảng facebook, website và tiktok. Chăm sóc khách hàng”]

Dược sĩ bán hàng 

Nhà thuốc

09/2019 – 05/2021

[/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″ padding=”30px 0px 15px 0px” hover=”focus” depth_hover=”5″]

“Sống để trao đi giá trị, dùng sức lực tuổi trẻ để không ngừng học hỏi, không ngừng cống hiến”

[/col] [/row] [/section] [section label=”Kỹ năng” padding=”60px”] [row] [col span__sm=”12″ padding=”0px 0px 30px 0px” animate=”fadeInUp”]

KỸ NĂNG

[/col] [/row] [row] [col span=”3″ span__sm=”6″ animate=”fadeInUp” depth_hover=”5″] [featured_box img=”301″ img_width=”80″ pos=”center” icon_color=”rgb(89, 210, 225)”]

Content

9/10

[/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ animate=”fadeInUp” depth_hover=”5″] [featured_box img=”305″ img_width=”80″ pos=”center” icon_color=”rgb(89, 210, 225)”]

Dữ liệu

6/10

[/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ animate=”fadeInUp” depth_hover=”5″] [featured_box img=”306″ img_width=”80″ pos=”center” icon_color=”rgb(89, 210, 225)”]

Branding

10/10

[/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ animate=”fadeInUp” depth_hover=”5″] [featured_box img=”307″ img_width=”80″ pos=”center” icon_color=”rgb(89, 210, 225)”]

Tin học

8/10

[/featured_box] [/col] [/row] [/section]