Đối với những người mới tìm hiểu về marketing hay thậm chí những người làm marketing một thời gian, cũng đang hoang mang giữa các khái niệm này.