Khi mà thị trường, con người liên tục thay đổi theo thời gian, thì tại sao thương hiệu lại không thay đổi, mà để mình trở nên lạc hậu nhỉ?